یک چنج‌آور سه مرحله‌ای با دو منبع برق شهر و یک دیزل ژنراتور
اندازه گیری کمیت های الکتریکی پایه
جبران سازی توان راکتیو
استفاده از میگرها در تست کابل و ترانس و سیم و موتور
تجهزات فشار متوسط
اندازه گیری مقاومت خاک به روش ونر و اندازه گیری مقاومت سیستم زمین
بریکرهای فشار ضعیف
طراحی نقشه های برق