تجهزات فشار متوسط
استفاده از میگرها در تست کابل و ترانس و سیم و موتور
بریکرهای فشار ضعیف
اندازه گیری مقاومت خاک به روش ونر و اندازه گیری مقاومت سیستم زمین
طراحی نقشه های برق
تست های الزامی در تاسیسات الکتریکی
آموزش برق صنعتی
پاور میتر و پاور آنالایزرهای کیوریتسو