درجه‌ی حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت یا  IK

تجهیزات الکتریکی نصب شده در محیط‌های مختلف صنعتی، ممکن است در معرض ضربات فیزیکی خارجی قرار بگیرند. برای مشخص کردن میزان مقاومت بدنه‌ی تجهیزات در برابر ضربات خارجی، از یک کد استفاده می‌شود. طبق جدول زیر، این کد حفاظتی با عبارت IK آغاز شده و شامل دو عدد است. IK تعریفی از استاندارد بین‌المللی IEC می‌باشد که بر اساس آن تجهیزات از نظر مقاومت در برابر ضربات مکانیکی دسته‌بندی می‌شوند. این استاندارد بیان می‌کند که تجهیز الکتریکی مورد نظر تا چه حد می‌تواند از اجزای داخلی خود در برابر ضربات فیزیکی خارجی محافظت کند. قبل از این که این کد به‌صورت مجزا تدوین شود، درجه‌ی حفاظت در برابر ضربه توسط عدد سومی در کد IP مشخص می‌شد.

کد IK IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10 IK10+

انرژی ضربه

a ۰٫۱۵ ۰٫۲ ۰٫۳۵ ۰٫۵ ۰٫۷ ۱ ۲ ۵ ۱۰ ۲۰ ۴۰
انرژی ضربه بر اساس ژول بیان می‌شود.
a به معنی این است که تجهیز تحت استاندارد IK نمی‌باشد.

استانداردهای جهانی برای تست مقاومت تجهیزات در برابر ضربه شرایط خاصی را تعریف کرده‌اند. فاکتورهای اساسی در این آزمایش شامل انرژی ضربه، فاصله‌ی وزنه از بدنه‌ی تجهیز، جنس و جرم وزنه می‌باشد. درج کد IK در کنار کد IP به معنی این است که تجهیز بعد از تحمل چه ضربه‌ای می‌تواند در برابر نفوذ مواد جامد خارجی و مایعات مقاومت کند. در جدول زیر شرایط تست مقاومت تجهیزات به همراه فاصله ی رها شدن و وزن جسم خارجی را مشاهده می کنید.

درجه حفاظت در برابر نفوذ جسم سخت

دوره ی تصویری کلیدهای فشار ضعیف