Home / مبانی کلیدها

مبانی کلیدها

هدف اصلی ما در طراحی و ساخت تاسیسات الکتریکی، استفاده از انرژی برق می باشد. در مدارهای مختلف و توسط دستگاه های مختلف، انرژی برق به فرم های دیگر مانند روشنایی، گرمایش، سرمایش، دورانی و … تبدیل می شود. دستگاهی که تبدیل انرژی الکتریکی را به فرم های دیگر انجام می دهد، بار نام دارد. تعریف بار در مدارهای الکتریکی بسیار کلی و متنوع بوده و می تواند یک لامپ کوچک چند وات، یک الکتروموتور چند صد کیلو وات و یا تمام مصرف کنندگان یک شهر باشد.
انرژی مورد نیاز بار از طریق یک منبع تغذیه که می تواند باتری، شبکه ی برق شهری، ژنراتور و … باشد تامین می شود. نکته ی مهم در مدارهای الکتریکی برقراری اتصال بین منبع تغذیه و بار می باشد. ما باید بتوانیم بار را در هر لحظه که به آن نیاز داریم به منبع تغذیه وصل و یا از آن جدا کنیم.
عمل قطع و وصل باید متناسب با بار، ایمن، راحت، سریع و با استهلاک پائین انجام شود. تصور کنید که می خواهیم یک الکتروموتور سه فاز را به شبکه متصل کنیم. این کار هرگز با دست قابل انجام نبوده و به تجهیزات خاصی نیاز دارد. برقراری ارتباط بین بار و منبع تغذیه یا سوئیچینگ توسط یکی از مهم ترین بخش های تاسیسات الکتریکی یعنی کلید انجام می شود. کلیدها در مدل و اندازه های بسیار متنوعی برای قطع و وصل بارهای مختلف ساخته می شوند. در مقالات این بخش ساختمان داخلی، دسته بندی، نکات فنی و … در مورد کلیدها بررسی خواهد شد.

مقالات فوق برگرفته از کتاب کاغذی کلیدهای فشار ضعیف، تالیف مثلثبسته ی آموزشی کلیدهای فشار ضعیف زرد است. این بخش به صورت تصویری در بسته ی آموزشی کلیدهای فشار ضعیف نیز بررسی شده است. لطفا سرفصل ها و موضوعات آموزشی دیگر کتاب و بسته را مشاهده کنید.

    کتاب کاغذی         بسته‌ی آموزشی