پلاتین‌های کمکی

همان گونه که در مقاله ی کنتاکتورهای فرمان بررسی شد، یکی از نیازمندی های اصلی مدارهای کنترل وجود پلاتین های فرمان در تجهیزات است. این پلاتین ها با وضعیت عملکردی تجهیز رابطه ی مستقیم داشته و برای قطع و وصل یک جریان کوچک (مشخصات این پلاتین ها مانند پلاتین های کنتاکتور فرمان می باشد. برای اطلاعات بیشتر به مقاله ی کنتاکتورهای فرمان و بررسی پلاک مراجعه کنید.) استفاده می شود. در کنتاکتورهای قدرت معمولا تعدادی پلاتین فرمان وجود دارد. در صورتی که تعداد پلاتین های موجود برای مدار فرمان کافی نبود، می توان از انواع پلاتین های کمکی (Auxiliary Contact Block) استفاده کرد.

این پلاتین ها در انواع مختلف از نظر تعداد (معمولا پلاتین های کمکی در مدل های یک پل، دو پل و چهار پل با حالت های مختلف از نظر باز و بسته بودن مانند یک باز، یک بسته، یک باز و یک بسته، چهار باز، چهار بسته، یک باز و سه بسته، یک بسته و سه باز، دو باز دو بسته ساخته می شوند. ممکن است با توجه به برند نوع و تعداد پلاتین های دیگر نیز در بازار موجود باشد.) ، وضعیت نرمال باز و نرمال بسته ، نوع عملکرد از نظر زمانی مانند قطع و وصل سریع، با تاخیر و … ساخته می شوند. پس از انتخاب تعداد و نوع پلاتین ها باید روش اضافه کردن آن را به کنتاکتور مشخص کنیم.

در اغلب کنتاکتورها از می توان پلاتین های کمکی را از سمت راست، چپ و رو به رو افزایش داد. در تصویر زیر روش اضافه کردن پلاتین کمکی از سمت راست و رو به رو را مشاهده می کنید. اضافه کردن پلاتین ها در هر دو روش بدون ابزار انجام می شود ولی برای جدا کردن پلاتین های اضافه شده از بغل معمولا یه یک آچار پیچ گوشتی نیاز است.

لوازم جانبی کنتاکتور

در نظر داشته باشید که اضافه کردن پلاتین در طرفین کنتاکتور باعث بیشتر شدن عرض آن در حد یک سانتی متر برای هر پلاتین و اضافه کردن پلاتین کمکی از رو به رو باعث بیشتر شدن ارتفاع آن حدود پنج سانتی متر می شود. لطفا قبل از تهیه ی پلاتین های کمکی، قابلیت اضافه شدن ابعاد کنتاکتور در تابلو یا جعبه های استاندارد را کنترل کنید.

دوره ی تصویری کلیدهای فشار ضعیف