شستی با عملگر چندگانه:

شستی هایی که عملگرهای تک دارند تنها برای صدور یک فرمان مانند استارت، استپ، تغییر وضعیت، راه اندازی، قطع اضطراری و … استفاده می شوند. ممکن است این شستی ها پلاتین های متعددی داشته باشند اما تمام آن ها با تحریک عملگر، تغییر وضعیت خواهند داد.
این شستی ها در سایزهای مختلفی وجود دارند و برای نصب هر کدام باید یک سوراخ با قطر متناسب روی درب تابلو ایجاد کرد. اطلاعات بیشتر در مورد روش نصب کلیدهای فرمان و کلیدهای قدرت در تابلو برق را در مطالعه کنید. در تصویر زیر، چهار مرحله ی نصب شامل a قرار دادن عملگر داخل سوراخ، b بستن مهره ی عملگر و محکم کردن آن روی سطح تابلو، c مونتاژ پلاتین های مورد نیاز و d قرار دادن پلاتین ها روی عملگر را مشاهده می کنید.

در نظر داشته باشید که در صورت استفاده از عملگر تک، برای هر فرمان، باید یک شستی روی تابلو نصب کرد. به عنوان مثال برای کنترل یک الکتروموتور در دو جهت، باید سه شستی تک شامل دو استارت و یک استپ روی تابلو نصب شود. با افزایش تعداد فرمان ها، ضمن افزایش حجم، زمان سیم بندی و هزینه‌ی تابلو، کنترل برای اپراتور نیز سخت تر می شود.
برای رفع مشکلات فوق، عملگرهای چندگانه در شستی ها قرار داده شده است. با این کار می توان تعداد فرمان های مجزا و بیشتری را در یک قاب شستی قرار داد. این کار از حجم سیم بندی، ابعاد تابلو و هزینه ها می کاهد. به عنوان مثال در تصویر زیر، یک شستی با دو فرمان استارت و یک استپ را مشاهده می کنید. این شستی ها در مدل های متنوع هم سطح، برجسته، چراغ دار و … ساخته می شوند.

طبق تصویر زیر، شستی های چندگانه نیز تنها در یک سوراخ نصب شده و به سادگی در تابلو برق ها مونتاژ می شوند.

تعداد عملگرها در شستی های چندگانه متفاوت بوده و برای کارهای متنوعی استفاده می شوند. قابل ذکر است که همانند شستی های تک، می توان تعداد و نوع پلاتین ها را در شستی های چندگانه تغییر داد. با توجه به این که شستی های چندگانه کاملا مستقل از هم هستند، دیاگرام آن ها با شستی های تک تفاوتی نداشته ولی طبق تصویر زیر، ممکن است در یک کادر ترسیم شوند.

طبق تصویر می توان برای یک استارت و یک استپ از شستی با عملگر دوگانه استفاده کرد. این شستی در مدل های هم سطح Double Flush Push button و برجسته Double Push button with Extended Button ساخته می شود. به عنوان مثال با نصب این شستی می توان یک الکتروموتور را خاموش و روشن کرد.
در صورتی که نیاز به یک چراغ سیگنال در کنار این شستی باشد، می توان از نوع چراغ دار استفاده کرده و باز هم حجم سیم بندی و ابعاد تابلو را کاهش داد. از چراغ این شستی می توان برای حالت های آماده به کار و یا بروز خطا مانند اضافه جریان در مدار استفاده کرد. در تصویر زیر و گزینه‌ی a شستی استارت و استپ با استپ برجسته، گزینه ی b استارت و استپ چراغ دار با استپ برجسته و گزینه ی c دیاگرام الکتریکی شستی استپ و استارت چراغ دار را مشاهده می کنید.

طبق تصویر زیر، انواع دیگری از شستی های چندگانه با دو استارت، چهار استارت، دو استارت و یک استپ و … برای کنترل جهت نیز ساخته شده اند. از این شستی ها می توان برای مدارهای چپ گرد و راست گرد، بالابر، درب های ورودی، جرثقیل و … استفاده کرد. در صورت نیاز به چراغ سیگنال، از انواع چراغ دار این شستی ها استفاده کنید. چراغ را می توان برای حالت های آماده به کار و یا بروز خطا در مدار استفاده کرد.

دوره ی تصویری تجهیزات کنترل و فرمان